Klim-op

Informatie over de praktijk


Wat is Klim-op?
Klim-op is een praktijk voor begeleiding van jonge kinderen (0-12 jaar) en hun ouders wanneer er problemen zijn met de ontwikkeling van het kind. De problemen kunnen betrekking hebben op het gedrag van het kind thuis of op school, in het contact met de ouders, broertjes en zusjes of leeftijdgenootjes. Voor gedragsproblemen zoals agressie, teruggetrokkenheid, driftbuien, niet kunnen slapen, druk gedrag, veel huilen, etc. kunt u terecht. Met de ouders en met het kind wordt bekeken welke behoefte er achter het gedrag van kind schuilgaat. Soms is dat de behoefte aan duidelijkheid en structuur, soms een behoefte aan nabij contact of behoefte aan inzicht in eigen gevoelens en gedachten.

Sommige gedragsproblemen hebben hun oorzaak in een zogenaamd hechtings-probleem. In de eerste levensjaren van het kind is er onvoldoende hechting of aansluiting ontstaan tussen het kind en de ouders. Of er is later een hechtingsprobleem ontstaan door bijvoorbeeld een extreme gebeurtenis of een heel onveilige situatie. Hechtingsproblemen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Sommige kinderen zetten zich duidelijk af tegen de ouders, willen niet worden geknuffeld, houden zich niet aan regels binnen het gezin. Andere kinderen passen zich wel aan de regels aan, maar het lijkt wel alsof er niet echt contact met het kind mogelijk is. Het leeft in een eigen wereld en laat de ouder niet toe. Hechtingsproblemen vragen om een specifieke begeleiding. Deze begeleiding is vaak een combinatie van ouderbegeleiding en kindtherapie.

Wie werkt er in Klim-op?
In de praktijk werkt Caroline Penninga-de Lange. Zij is orthopedagoge, GZ-psycholoog en psycholoog NIP. Zij heeft ervaring in ouderbegeleiding en ook in schoolbegeleiding. Zij heeft een aantal jaren leerkrachten in het basisonderwijs begeleid. U kunt daarom ook met vragen terecht over problemen, die op school spelen. Verder is zij gecertificeerd Groundwork-coach.

Caroline

Hoe wordt er gewerkt in Klim-op?
Als u zich telefonisch aanmeldt wordt er eerst gevraagd of u een beschikking van de gemeente heeft voor Generalistische BasisGGZ of dat u uw kind aanmeldt op eigen kosten. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een oriŽnterend gesprek. In dit gesprek wordt besproken hoe u als ouders tegen de problemen aankijkt, hoe de problemen zijn ontstaan en wat u al hebt geprobeerd om iets aan de problemen te veranderen. De bedoeling is dat er voor de ouders en de begeleider een duidelijk beeld ontstaat van de problematiek. Als dat gelukt is worden de mogelijkheden van de begeleiding binnen deze praktijk toegelicht. Als de problematiek niet binnen het aanbod van de praktijk past, wordt een doorverwijzing besproken. Als er sprake is van een verwijzing van de huisarts/praktijkondersteuner-jeugd wordt de verwijzing aan hen teruggegeven.
Vaak is het nodig om na het oriŽnterend gesprek een observatie af te spreken om te zien hoe uw kind zich gedraagt en hoe u en uw kind contact maken. Vervolgens komt aan de orde op welke manier u als ouders met uw kind aan de slag kunt om aan de problematiek te werken. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek wordt er in de eerste maanden ťťn keer in de twee tot drie weken een gesprek gepland.

Wat doet Klim-op niet?
In de praktijk wordt geen psychologisch en didactisch onderzoek afgenomen. Wanneer dit noodzakelijk lijkt wordt deze vraag teruggelegd bij de verwijzer.

Wat kost de begeleiding?
Klim-op is een praktijk voor Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ). Deze zorg is bedoeld voor kinderen met licht tot matig ernstige psychische of ontwikkelingsproblemen. Er zijn drie zogenaamde Ďproduktení met bijbehorende behandelduur: Kort, Middel, Intensief. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van de klachten.
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat betekent dat de gemeente de behandeling aan Klim-op betaalt wanneer er een beschikking is afgegeven door de praktijkondersteuner-jeugd van uw huisarts. Wanneer u problemen ervaart in de opvoeding van uw kind neem dan eerst contact op met deze POH-jeugd. U kunt ook eerst contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Klim-op heeft een contract met de gemeente Dronten. Wanneer u in een andere gemeente woont en graag hulp wilt bij Klim-op dan zult u dit eerst moeten bespreken met de gemeente in uw woonplaats om de hulp vergoed te krijgen. Zo nodig kan Klim-op een contract afsluiten met uw gemeente.

Wanneer u de consulten zelf betaald dan bent u verplicht om na het ontvangen van een factuur deze binnen twee weken te voldoen. De kosten voor gesprekken en observaties zijn Ä 80,- per uur. Een consult is opgebouwd uit 45 minuten gespreks-/observatietijd, 15 minuten verslaglegging. Er is een mogelijkheid voor telefonische ondersteuning. Als u tussen de begeleidingsgesprekken door vragen hebt, kunt u bellen/mailen om een telefonisch consult af te spreken. De kosten voor een telefonisch consult of e-mailconsult bedragen Ä 30,- per kwartier.
Als er een consult aan huis plaatsvindt, wordt de reistijd in rekening gebracht volgens het uurtarief.

Hoe neemt u contact op met Klim-op?
U kunt bellen met 0321 - 38 14 09 voor een afspraak voor een telefonisch consult of een oriŽnterend gesprek. Op deze site kunt u via E-mail vragen stellen. Vervolgens zal u worden gevraagd om bij het tabblad Klim-op het blad Formulieren aan te klikken en daar een aantal formulieren in te vullen en te retourneren.

Verhinderd? Afspraak niet nagekomen?
Wanneer een afspraak door ziekte of andere dringende redenen niet kan worden nagekomen, belt u dan 24 uur van tevoren af. Anders wordt de afspraak toch (deels) in rekening gebracht. Bij andere redenen voor annuleren van afspraken, graag een week van tevoren afbellen.

Overig
De gesprekken vinden overdag plaats in de praktijk in Dronten, aan Peel 31 op de maandag-, dinsdag- of donderdagochtend. Op woensdagochtend is de praktijk telefonisch en per email bereikbaar.
Als er in het gezin twee ouders zijn, worden de gesprekken in principe met beide ouders gevoerd.

De naam van de praktijk īKlim-opī verwijst naar de klimop-plant. Deze plant groeit en klimt op door zich te hechten aan de muur. Zo heeft ook een kind zijn ouders nodig om zich te kunnen hechten en vervolgens te groeien. Klim-op verwijst ook naar het proces dat ouders en kinderen moeten doormaken als er problemen zijn in de omgang met elkaar. De hoop is dat door begeleiding ouders en kinderen samen kunnen opklimmen. De begeleider klimt een eindje met u mee.