Begeleiding

Begeleiding


Kindtherapie
In individuele therapie wordt er gekeken op welke manier je kind sterker kan worden in de situatie waarin het zich bevindt. Zo werken we aan zelfvertrouwen, zelfinzicht, sociale vaardigheden, verwerking van nare ervaringen etc.
Soms is dat door gesprekjes, door spel, door creatieve opdrachten of via het werken met een werkboekje. Vaak worden er huiswerkopdrachtjes meegegeven zodat de ontwikkeling thuis en/of op school kan worden ondersteund.

Ouderbegeleiding
In de ouderbegeleiding wordt met de ouder(s) bekeken welke problemen er zijn en hoe de problemen zijn ontstaan. Sommige kinderen komen op de wereld met een specifieke behoefte aan zorg en aandacht. Andere kinderen maken iets schokkends of moeilijks mee, waardoor ze van slag raken en extra steun en zorg nodig hebben. Het onderkennen van die specifieke behoeften van kinderen en je eigen (groei-)mogelijkheden als ouder zijn het begin van verandering.
Soms ervaar je als ouder blokkades in jezelf om op te voeden zoals je dat zou willen doen. Je merkt dat je vast zit in een bepaalde manier van reageren, zoals te weinig grenzen stellen, vanuit boosheid reageren op je kind, etc. In individuele coaching kunnen we aan de slag met zulke blokkades en vastzittende patronen, zodat je vervolgens meer kunt kiezen hoe je wilt reageren op je kind.

Video Interactie Begeleiding
Vaak hebben ouders al heel wat meegemaakt met hun kind voordat ze voor hulp aankloppen. Ouders en kind zijn vaak in een negatieve spiraal terecht gekomen, waardoor er accent is komen te liggen op wat er allemaal niet goed gaat. Video Interactie Begeleiding kan helpen om te bekijken wat er al wel goed gaat in de omgang tussen kind en ouders. Vanuit die situatie wordt gekeken hoe de ouders hun vaardigheden kunnen uitbreiden om zo hun kind te helpen. Er wordt per keer een opname van ongeveer 15 minuten gemaakt, die samen met de ouders wordt bekeken. Met deze vorm van begeleiding wordt gewerkt aan het versterken van zelfvertrouwen bij kinderen en ouders en het goed leren omgaan van de ouders met gedragsproblemen in het gezin.

Begeleiding bij hechtingsproblemen
Sommige gedragsproblemen hebben hun oorzaak in een zogenaamd hechtings-probleem. In de eerste levensjaren van het kind is er onvoldoende hechting of aansluiting ontstaan tussen het kind en de ouders. Of er is later een hechtingsprobleem ontstaan door bijvoorbeeld een extreme gebeurtenis of een heel onveilige situatie. Hechtingsproblemen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Sommige kinderen zetten zich duidelijk af tegen de ouders, willen niet worden geknuffeld, houden zich niet aan regels binnen het gezin. Andere kinderen passen zich wel aan de regels aan, maar het lijkt wel alsof er niet echt contact met het kind mogelijk is. Het leeft in een eigen wereld en laat de ouder niet toe. Hechtingsproblemen vragen om een specifieke begeleiding. Deze begeleiding is vaak een combinatie van ouderbegeleiding en kindtherapie.

Sherborne Samen-Spel
Sherborne bewegingspedagogiek is een manier van werken waarmee op een speelse manier het contact tussen ouders en kinderen kan worden versterkt. Soms ervaren ouders namelijk dat ze weinig contact hebben met hun kind, dat ze hun kind niet kunnen bereiken. Het kind sluit zich voor hen af of laat zich niet opvoeden. Andere ouders merken dat hun kind steeds aan hen hangt en niet zelfstandig wordt. Het vraagt continu aandacht. Soms hebben ouders en kinderen in de eerste levensjaren bepaalde belangrijke ervaringen gemist (door adoptie, door een moeizame bevalling of eerste jaar). Via Sherborne Samen-Speloefeningen kunnen zulke belangrijke ervaringen alsnog worden beleefd. Ook wordt Sherborne ingezet als een kind weinig zelfvertrouwen heeft, moeite heeft voor zichzelf op te komen en moeite heeft zichzelf te laten zien in contact met anderen (volwassenen of kinderen, broertjes/zusjes).

Ouder-kindtherapie
Ouder-kindtherapie is een vorm van begeleiding waarbij met ouders en kind samen gewerkt wordt om (weer) contact te maken. Ouders en kinderen zijn soms door alle problemen het contact kwijt geraakt. Sommige ouders zeggen zelfs dat het contact er nog nooit is geweest. Dat contact is echter nodig voor een kind om zich veilig en geborgen te kunnen voelen bij de ouder. En vanuit dat contact kunnen ouders opvoeden, bijvoorbeeld regels stellen en verwachten dat een kind zich ook aan regels gaat houden. Zonder contact ervaren ouders te weinig of geen vat op hun kind. De ouder-kindtherapie is van belang als ouders merken dat ze hun kind niet kunnen bereiken met de ´gewone´ opvoeding en opvoedingstips.

Differentiatie- en fasetherapie
In deze therapievorm wordt ook gewerkt aan het (weer) contact maken van ouder en kind. Het bestaat uit een individueel traject voor het kind en daarnaast begeleiding van de ouders. In de begeleiding van de ouders wordt gekeken hoe zij in de thuissituatie hun kind nieuwe gehechtheidservaringen kunnen laten opdoen, zodat er een veilige gehechtheidsrelatie kan groeien.