Brochure bestellen

Brochure bestellen
Deze brochure is te bestellen in twee stappen:

1. Stuur via deze site een E-mail met uw naam en adresgegevens en het aantal exemplaren dat u wilt bestellen.

2. Maak per brochure € 4,80 over op rekeningnummer NL24INGB0006577449, t.a.v. C. Penninga, onder vermelding van ‘Schoolbrochure’ en het aantal brochures dat u wilt ontvangen. Vergeet niet uw naam en adres bij de mededelingen te vermelden!

De brochure(s) wordt/worden u dan binnen twee weken toegezonden.