Literatuur

LiteratuurJe kind in balans
Caroline Penninga - de Lange, Je kind in balans
2011, 1e druk, Uitgeverij Boekencentrum, 224 pagina's
ISBN 978902392626-9, Prijs € 18,50
Lees de achterkantRuimte voor gevoelens
Caroline Penninga - de Lange, Ruimte voor gevoelens
Omgaan met emoties van kinderen
2005, 1e druk, Uitgeverij Boekencentrum, 128 pagina's
ISBN 902391549-6, Prijs € 11,50
Lees de achterkantElk kind is uniek
Caroline Penninga - de Lange, Elk kind is uniek!
Bouwen aan zelfvertrouwen bij kinderen
2003, 1e druk, Uitgeverij Boekencentrum, 79 pagina's
ISBN 902391329-9, Prijs € 9,25

Een gebrek aan zelfvertrouwen kan bij kinderen voor veel problemen zorgen; teruggetrokkenheid, faalangst, maar ook agressief en stoer gedrag. Zelfvertrouwen en een gezond positief zelfbeeld vormen voor kinderen de basis waarop zij zich kunnen ontwikkelen. Als je kunt vertrouwen op je eigen mogelijkheden, durf je meer. Je durft makkelijker contact met andere kinderen aan te gaan, je durft voor je eigen mening uit te komen en je durft uitdagingen aan.
Maar vertrouwen op je eigen mogelijkheden kan alleen als je weet dat je een waardevol en uniek persoon bent. Dit zelfbeeld ontstaat bij kinderen echter niet vanzelf, maar moet groeien in relatie met de mensen om het kind heen, allereerst in de relatie met de ouders. Hoe geef je een kind echter zo’n boodschap mee? Hoe help je een kind zelfvertrouwen te ontwikkelen en zich een gezond zelfbeeld eigen te maken?
In dit boek wordt informatie gegeven over waarom zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld zo belangrijk zijn en wat je als ouders en andere opvoeders kunt doen om zelfvertrouwen bij kinderen te laten groeien. De vragen en oefeningen die de auteur aanreikt kunnen helpen om de informatie meer eigen te maken en na te gaan welke stappen u in de opvoeding wilt zetten om concreet aan het zelfvertrouwen van kinderen te werken.Brochure
Caroline Penninga - de Lange
Brochure 'Omgaan met kinderen met een hechtingsprobleem of -stoornis in de klas'
Prijs € 4,80
Ga naar: bestellen

In deze brochure vindt u een beschrijving van wat een hechtingsprobleem is, wat de gevolgen kunnen zijn van hechtingsproblemen bij kinderen in de basisschoolleeftijd en hoe leerkrachten op school een ondersteunende rol kunnen spelen in de begeleiding van deze kinderen. U vindt allerlei tips en handvatten voor het omgaan met deze kinderen, zowel voor de kinderen met lichte als voor kinderen met zware problematiek.
Relatiegestoorde kinderen
Dr. G. de Lange, Relatiegestoorde kinderen
Twee opvoedingswijzen bij hechtingsstoornissen
2002, Van Gorcum
ISBN 90 232 3800 1

Dit boek is een geactualiseerde en sterk uitgebreide versie van het eerder bij Van Gorcum verschenen Hechtingsstoornissen. Orthopedagogische behandelingsstrategieën van Dr. G. de Lange. De titel van het boek is gewijzigd om het relationele aspect van de hechtingsstoornis te benadrukken. De auteur heeft als orthopedagoog jarenlang met fundamenteel relatiegestoorde kinderen gewerkt. Op basis van zijn ervaringen heeft hij de in dit boek beschreven opvoedingswijzen ontwikkeld om ouders, onderwijsgevenden en hulpverleners toe te rusten om deze kinderen te helpen uit hun isolement te komen. De eerder door de auteur geïntroduceerde opvoedingswijzen zijn inmiddels toegepast en in dit boek wordt daarvan verslag gedaan.

Relatiegestoorde kinderen is onder meer bedoeld voor medewerkers van de eerstelijnsgezondheidszorg, voor diagnostici en voor hulpverleners die kinderen met gedragsproblemen in hun praktijk krijgen. Ook is het bedoeld voor onderwijsinstellingen, zowel basis- als speciaal onderwijs, waar het van groot belang is dat fundamenteel relatiegestoorde kinderen adequate begeleiding krijgen. Tevens is het boek belangrijk voor iedereen die met de pleegzorg of de adoptie van deze kinderen te maken krijgt en voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van deze kinderen in tehuizen en inrichtingen.Leren wandelen aan Vaders hand
Dr. G. de Lange, Leren wandelen aan Vaders hand,
christelijke opvoeding: theorie en praktijk.
1997, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam
ISBN 90 60 64 917-6 NIET MEER VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL

´Deze uitgave wil een bijdrage leveren aan de algemene theorie en praktijk van de christelijke opvoeding. Het attendeert op de vele positieve mogelijkheden die ouders en opvoeders hebben, maar ook op de negatieve gevolgen van bepaalde manieren van opvoeden.´Zand in je eten
Frank Matthijsen (pseud. voor G. de Lange), Zand in je eten,
Hoe kinderen onuitstaanbare mensen kunnen worden.
1991, Dekker & van de Vegt, Assen
ISBN 90 255 0063 3 NIET MEER VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL

´Een bundel korte, eerlijke levensverhalen over onmacht, angst en vrees. Over het gevoel als kind niet opgenomen te zijn in de wereld om je heen. Over het weten dat men je niet hoeft, dat je het zand bent dat iedereen zo verafschuwt.´De taal van huilen
Aletha J. Solter: De taal van huilen
Positief omgaan met huilen en boosheid van baby´s
en kinderen tot 8 jaar
1998, De Toorts
ISBN 90 6020 786 6

´Dit revolutionaire boek biedt de mogelijkheid tot een betere, diepere relatie met kinderen te komen. Het boek geeft inzicht in de redenen waarom kinderen huilen en boos zijn en leert ons hoe we daar het best op kunnen reageren.´