Artikelen

Hechtingsproblematiek gaat niet altijd gepaard met acting-out-gedrag. Kinderen kunnen ook reageren met heel passief, introvert gedrag. Beantwoording van de vraag n.a.v. artikel gehechtheid.
Artikel in ‘Aan de Hand’ – maart 2003 (www.aandehand.nl)

Gehechtheid – de groeibasis voor je kind.
Artikel in ‘Aan de Hand’ – oktober 2002 (www.aandehand.nl)